Stwowarzyszenie "Klub Wędkujących Internautów"

Insygnia klubu


Przedstawiamy plakietki i znaczki klubowe, do noszenia których ma prawo każdy rzeczywisty członek Klubu Wędkujących Internautów. Plakietek i znaczków nie wolno odstępować, nawet po rezygnacji z członkostwa Klubu. Insygnia wręczne są nowym członkom na pierwszym spotkaniu KWI na którym są obecni. W wyjątkowych przypadkach insygnia mogą zostać przesłane drogą pocztową.

Logo:

Wizytówka:

Znaczki:Naklejka:


Wersje starsze, historyczne insygniów.

Naszywka wersja 1 Naszywka wersja 2


Parse error: syntax error, unexpected '}', expecting end of file in /home/services/httpd/html/fishing-klub/host.php on line 68