Uchwała nr 1/2000 Kapituły KWI

 W związku z powstaniem Regulaminu Klubu Wędkujących Internautow i jasnym określeniem kryteriów wstępowania do Klubu, Kapituła zwraca się do Sądu Koleżeńskiego o usuniecie z grona KWI osób, które łamią Regulamin oraz HKWI, nie uczestnicząc aktywnie w życiu Klubu oraz domeny pzw.pl. W uzasadnieniu wniosków o usuniecie, Kapituła przedstawi:

Kapituła oczekuje, ze Sąd rozstrzygnie sprawy związane z weryfikacją do 7 września.

Uchwała nr 2/2000 Kapituły KWI

Zmiany, które nastąpiły w KWI nie pozwoliły nam na rzetelne wykonanie Uchwały nr 1, dlatego Kapituła postanawia ją anulować.

Uchwała nr 3/2000 Kapituły KWI

Kapituła ustaliła wysokość składki za 2000 rok na 50 PLN. Skarbnik poda na początku października, na Forum Klubowym numer konta KWI, które ze względów formalnych będzie założone na jego nazwisko. Składkę należy opłacić do 31 grudnia 2000 roku. Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rejestrację Klubu. Skarbnik będzie przedstawiał na Forum Klubowym sprawozdania z wszystkich wydatków Klubu.

Uchwała nr 4/2000 Kapituły KWI

Kapituła postanawia zarejestrować oficjalnie Klub Wędkujących Internautów. Rejestracją, przy pomocy wszystkich członków Klubu, zajmie się Sławek Hein.

Uchwała nr 5/2000 Kapituły KWI

Kapituła przyjęła rezygnacje z członkostwa w KWI Gosi Jurczyszyn i Jacka Jóźwiaka. Jednocześnie podjęto decyzję o nadaniu im godności Członków Honorowych Klubu z zachowaniem przywileju noszenia klubowych plakietek i znaczków.

Uchwała nr 6/2000 Kapituły KWI

Obowiązki związane z prowadzeniem Stron Klubowych powierzone zostały Maćkowi Jałkowskiemu, który został wybrany do Kapituły KWI w miejsce Jacka Jóźwiaka. Kapituła zobowiązała Maćka do założenia konta pocztowego klub@pzw.pl, które będzie oficjalnym adresem KWI i jak najszybszego uregulowania spraw nowych członków Klubu.

Uchwała nr 7/2000 Kapituły KWI

Kapituła ogłasza wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego. Głosy (e-mail z imieniem i nazwiskiem kandydata, na którego oddaje się głos) należy przysyłać do 10 października pod adresem rzecznik@pzw.pl

Uchwała nr 8/2000 Kapituły KWI

Spotkania Wędkujacych Internautów (uczestnictwo w jednym z nich jest obowiązkowe) muszą odbyć się przynajmniej w czterech terminach:
  1. w drugi weekend stycznia
  2. w drugi weekend maja
  3. tydzień przed końcem wakacji szkolnych
  4. na przełomie września i października

Uchwała nr 9/2000 Kapituły KWI

Ponieważ koledzy Grzegorz Tuński i Rafał Życzkowski dostali w wyborach uzupełniających skład Sądu Koleżeńskiego taką samą, największą liczbę głosów, Kapituła ogłasza drugą turę wyborów. Głosy (e-mail z imieniem i nazwiskiem Grzesia lub Rafała) należy przysyłać do 15 października pod adresem rzecznik@pzw.pl

Uchwała nr 10/2000 Kapituły KWI

Narybek i niepełnoletni członkowie Klubu zwolnieni są z opłat za 2000 rok. Jednocześnie z uznaniem zostaną przyjęte (będzie to zaznaczone na stronach klubowych) wszystkie wpłaty - także w niepełnej wysokości - od w/w osób, które mogą sobie na ten wydatek pozwolić. Wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać ze zwolnienia z opłat, a chcą nadal należeć do Klubu, prosimy o potwierdzenie pod adresem klub@pzw.pl

Uchwała 1(11)/2001 Kapituły KWI

Kapituła ustanawia coroczną nagrodę KWI, która będzie przyznawana osobom, które najlepiej przyczyniły się w mijającym roku do ochrony wód i propagowania etycznego wędkarstwa. Laureatami za 2000 rok zostali opiekunowie Parsęty. Nagroda w postaci lornetki noktowizyjnej i dyplomu zostanie przekazana na ręce pana Andrzeja Wołkowskiego z Towarzystwa Miłośników Parsęty.

Uchwała 2(12)/2001 Kapituły KWI

W związku z uchwałą 3/2000 Kapituła zwraca się do Sądu Koleżeńskiego, o skreślenie z listy członków KWI osób, które nie zapłaciły składki za 2000 rok, ani nie usprawiedliwiły tego zaniechania.

Uchwała 3(13)/2001 Kapituły KWI

Kapituła ustanawia opłatę wpisową w wysokości 10 PLN, pobieraną od każdego nowego członka Klubu.

Uchwala nr 4(14)/2001

Zgodnie z sugestią Sądu Koleżeńskiego Kapituła postanawia, że osoby skreślone z listy członków wskutek nieopłacenia składki w 2000 roku, nie podlegają dwuletniemu okresowi, podczas którego nie mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w Klubie. Muszą natomiast opłacić wspomnianą składkę (50 PLN) i wpisowe (10 PLN)

Uchwała nr 5 (15)/2001 Kapituły KWI

Kapituła KWI zwraca się do firmy Krokus – naszego gospodarza – z prośbą o wcześniejsze powiadamianie Klubu i uzgodnienie wszystkich decyzji związanych z działalnością KWI na serwerze Krokusa. Pozytywną odpowiedź traktować będziemy jako potwierdzenie niezależności Klubu. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za możliwość korzystania z serwera firmy Krokus.

W związku z zaistniałą sytuacją (odebranie adresu w domenie pzw.pl jednemu z członków honorowych KWI), prosimy o jej cofnięcie i pozostawienie tej sprawy Kapitule, która zobowiązuje się podjąć odpowiednią uchwałę do 6 sierpnia 2001 roku (poniedziałek).

Uchwała nr 6(16)/2001

W uznaniu zasług Jacka Jóźwiaka dla Klubu Wędkujących Internautów, Kapituła postanawia przyznać mu dożywotnio adres prezes@pzw.pl lub, jeżeli Jacek Jóźwiak nie zechce z niego korzystać, zastrzec ten adres.

Jednocześnie zwracamy się do Dariusza Żbikowskiego i Jacka Jóźwiaka – ludzi związanych blisko z Klubem – z prośbą o pogodzenie się i zakończenie niedobrego dla wszystkich sporu.

Uchwała nr 1(17)/2002

Kapituła ustala wysokość składki członkowskiej na rok 2002 w wysokości 50 PLN. Wpłat należy dokonać na konto podane przez Skarbnika w terminie zgodnym z Regulaminem KWI (przypominamy, że brak wpłaty skutkuje wykluczeniem z Klubu)
.
Osoby, które dokonały przedpłaty, wpłacają tylko różnice.
W związku z finalizowaniem procedury rejestracyjnej, Kapituła zwraca się z gorącą prośbą o jak najszybsze wpłaty.

Uchwala nr 2 (18) 2002


Kapituła postanawiła uaktualnić liste członków Klubu Wędkujących
Internautów na dzień 25.04.2002
W związku z upływem ustalonego terminu opłat składki klubowej,
zgodnie z uchwałą 1 (17) 2002, na liście członków Klubu pominięto
kolegów, którzy nie uiścili opłaty.
Odwołania będą rozpatrywane indywidualnie.